Larysa Jaromska

ARTYSTKA

Zanurzona w sztuce

ASP w Warszawie w pracowni prof. H. Chrostowskiej, aneks z malarstwa prof T. Pągowska. Dyplom z wyróżnieniem. Stypendium MKiS.

Dyrektor artystyczny prawicowego dziennika „Nowy Świat” oraz projektant i rysownik „Gazety Polskiej”.Od 2010 roku należy do ZPAP.

Uprawiane dziedziny: malarstwo olejne , akwarele, rysunki, projekty graficzne. Pisze teksty o sztuce.
Prace w zbiorach m.in.: Biblioteki Narodowej, MHRL, Wspólnoty polskiej, UNESCO, w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

portfolio artystki

Art