Marlena Wąsowska

ARTYSTKA

Wybieram życie

Ukończyła studia na Wydziale Grafiki ASP
w Warszawie (dyplom-1994).
Pracownie: grafiki artystycznej – prof. Rafał Strent, malarstwa – z wyróżnieniem – prof. Janusz Przybylski. Studium Pedagogiczne ASP w Warszawie (2013).

Treści w moim malarstwie odnoszą się do wewnętrznej przestrzeni życia człowieka. Cykle obrazów: DRZEWO ŚWIADOMOŚCI – wybieram życie i błogosławieństwo oraz DRZEWO U ŹRÓDŁA to symboliczny obraz trwania duszy w nieskończonym Bogu, duchowego dojrzewania i odradzania się poprzez poznanie siebie w prawdziwej osobowości JA. Głównym motywem jest drzewo, które w swojej zamkniętej, owalnej formie nawiązuje do kokonu – zewnętrznej osłony dla rozwijającej się istoty.

PORTFOLIO ARTYSTKI

Art

,,Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu,
i Pan jest jego nadzieją. 
Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza
ku strumieniowi;

Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście;Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców ‘’
(Jr 17, 7-8)

INFORMACJE

WAŻNIEJSZE WYSTAWY:

/ 1993 – ASP w Milwaukee(USA) – rysunek
/ 1994 – Pałacyk im. T. Kulisiewicza, Warszawa – rysunek
/ 1994 – Galeria Test, Warszawa – malarstwo
/ 2002 – Galeria Aneks, Warszawa – malarstwo
/ 2004 – Pałacyk Fangora w Ogrodzie Botanicznym, Powsin – malarstwo
/ 2004 – Galeria w Saint Germain – malarstwo
/ 2009 – Galeria Muzeum Biskupina, wystawa poplenerowa – malarstwo
/ 2010 – Ave Galeria, Konstancin – malarstwo
/ 2011 – Galeria Przestrzeń Sztuk, UPH, Siedlce – malarstwo (wystawa indywidualna)
/ 2012,2013,2014 – Konfrontacje, KDK Konstancin – malarstwo (wystawy zbiorowe)
/ 2015 – Nowy Rozdział, KDK Hugonówka – malarstwo (wystawa zbiorowa)
/ 2017 – Odsłona II, KDK Hugonówka – malarstwo (wystawa zbiorowa)
/ 2017 – DRZEWO ŚWIADOMOŚCI – malarstwo (wystawa indywidualna)