Poprzyj akcję, inicjatywę, Artystów

Zaglądaj i sprawdzaj interesujące akcje i wydarzenia.
Te które trafią do Twojego serca poprzyj!
I podziel się nimi z bliźnimi.

Zapraszamy Cię do poparcia i udostępnienia
najnowszych wydarzeń:

WYSTAWY I WYDARZENIA O DUSZY LUDZKIEJ:
http://salvationart.pl/animamea/

KONKURS I BIENNALE SZTUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ