s. Natanaela Błażejczyk

ARTYSTKA

W obliczu Tajemniczy

dr M. Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF

Urodziła się 1961 r. w Łysomicach pod Toruniem. W 1986 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Warszawie, w którym 13 sierpnia 1994 r. złożyła śluby wieczyste. W 1996 r. rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Grafiki). Ukończyła je w 2001 r. dyplomem w pracowni grafiki warsztatowej prof. Rafała Strenta, rozszerzonym o dwa aneksy: z projektowania graficznego u prof. Leszka Hołdanowicza i malarstwa u prof. Grzegorza Pabla.

Swoimi pracami siostra chce wielbić Boga. Żyje wiarą chrześcijańską, która wyznacza kierunek jej myślenia i działania oraz jest inspiracją dla twórczości. Jej spojrzenie na wiarę wpisuje się w tradycję artystyczną i duchową, w poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe pytania człowieka o sens życia, o samoświadomość celów i znaczenie wartości. Tworząc, dotyka prawdy – tej samej, o którą pyta w swoim zwyczajnym życiu.

 

Równolegle kontynuowała naukę na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, gdzie w 1998 r. zdała egzamin ex universa z wynikiem bardzo dobrym. W 2004 r. trafiła do pracowni prof. Piotra Gawrona na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Tam do 2009 r. rozwijała swoje artystyczne pasje. Największym osiągnięciem tego okresu jest realizacja odlanej w brązie Drogi Krzyżowej. Dzieło znalazło swoje miejsce na cmentarzu w Cedzynie pod Kielcami, a także w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Bolesnej w Wólce Panieńskiej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W latach 2009-2015 kontynuowała studia doktoranckie na warszawskiej ASP i uzyskała tytuł doktora sztuki.

W 2006 r. podjęła pracę w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski na stanowisku konsultanta ds. ochrony zabytków. Pracuje tam do dziś. W roku akademickim 2015/2016 r. prowadziła zajęcia z projektowania graficznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prezentowała swoją twórczość na 28 wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą. Między innymi w Toruniu, Warszawie, Częstochowie, Kaliszu, Opolu, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Paryżu, Petersburgu, Brukseli. Jest autorką cykli graficznych: Oblicze Tajemnicy, Hymn o Jedynym Bogu Stwórcy, Cztery pory roku, a także obrazów, których tematem są zanikające elementy krajobrazu, takie jak: stogi, brogi, kapliczki, stare okna.

Otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in.: dwukrotnie pierwsze nagrody za grafikę miesiąca w konkursie Grafika Warszawska (1998, 2001), wyróżnienie za znaki roku liturgicznego na III Międzynarodowej Wystawie Sacro Expo 2002 w Kielcach, wyróżnienie za cykl grafik na V Triennale Sztuki Sacrum Кu cywilizacji życia w Częstochowie (2003), medal Prymasa Polski na Targach SacroExpo w Kielcach za twórcze podejście w rzeźbiarskim przedstawieniu Drogi Krzyżowej (2016).

 

Prace siostry Natanaeli znajdują się w muzeach, galeriach i prywatnych kolekcjach, m. in. w Galerii „Wozownia“ w Toruniu, Muzeum na Majdanku w Lublinie, Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, Muzeum Diecezjalnym w Opolu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz zbiorach prywatnych Leszka Grochulskiego.

Jest autorką wielu opracowań graficznych: książek, katalogów, okładek, kalendarzy, znaków graficznych, plakatów, wystaw. W roku 2017 wykonała kompleksowy projekt kaplicy (ołtarzy, ławek, szaf liturgicznych, sedili, witraży) dla Księży Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Maryi w Warszawie, który został zrealizowany rok później. Uczestniczyła w plenerach organizowanych przez MHPRL w Przewięzi i Kirach oraz w międzynarodowym plenerze: Zielone i białe w Depułtyczach, zorganizowanym przez Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej i PWSZ w Chełmie. Ciągle poszerza swoje horyzonty, uczestnicząc w sympozjach naukowych i konferencjach. Jest częstym członkiem komisji konkursowych, głównie dla dzieci i młodzieży.

PORTFOLIO

Art