Zaangażuj się w stworzenie Betesdy

Bracie i Siostro, chcemy Cię zaprosić
do odpowiedzi na kilka pytań. Dzięki Twoim odpowiedziom będziemy mogli stworzyć miejsce
piękna, wiary i sztuki. Miejsce, które będzie odpowiedzią na apel do Artystów Jana Pawła II.

Stwórz Betesdę razem z nami.


WYPEŁNIJ