Złóż datek na cele ewangelizacyjne i charytatywne

Wspomóż ewangelizację poprzez sztukę, złóż dowolny datek
na cele ewangelizacyjne i charytatywne Betesdy. Twoje pieniądze
będą wykorzystywane na rzecz projektów artystycznych,
szerzących Ewangelię, a także wykorzystywane na rozwój
młodych talentów.

Przekaż dowolną kwotę darowizny na
CityBank Handlowy, Anna Jachimczyk
NR KONTA: 81 1030 0019 0108 2604 0123 7455
(darowizna na cele statutowe)