Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików „cookies”

Polityka prywatności i plików „cookies” (tzw. „ciasteczka”) portalu internetowego
www.salvationart.pl, na której zamieszczone są informacje o statucie i działalności Fundacji Betesda.

Polityka prywatności i plików „cookies” określa zasady przetwarzania
i ochrony danych przekazywanych przez użytkowników portalu internetowego
w ramach korzystania z niego przez użytkowników.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane
w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania
ze stron internetowych portalu. W szczególności są to pliki tekstowe,
zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Portal internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz danych osobowych
przekazanych dobrowolnie przez użytkownika na stronie internetowej
znajdującej się pod domeną: www.salvationart.pl  również w formularzach kontaktowych.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron portalu internetowego:
www. salvationart.pl. Administrator portalu  wykorzystuje pliki cookies do dostosowania
zawartości stron internetowych portalu do indywidualnych preferencji użytkowników.

Ustawienia cookies w każdym momencie mogą zostać zmienione przez użytkownika
w używanej przez niego przeglądarce internetowej. Opcje edytowania ustawień
plików cookies można znaleźć na stronach w swoich przeglądarkach internetowych np:

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”
portalu internetowego, z uwagi na zmiany zachodzące w technologii, w prawie
dotyczącym ochrony danych osobowych, a także w rozwoju samego
portalu internetowego i działań Fundacji.

Dane osobowe użytkownika portalu internetowego przetwarzane są
na podstawie dobrowolnej automatycznej zgody wyrażonej przez
użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Użytkownik portalu internetowego, korzystając z formularzy zbierających
dane osobowe, znajdujących się na portalu internetowym: www.salvationart.pl
automatycznie wyraża zgode na przetwarzanie danych osobowych,
zawartych w formularzu.

Dane osobowe użytkownika portalu internetowego podane w formularzach
są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza
np. w celu komunikacji z użytkownikiem portalu, przekazania odpowiedzi
lub informacji, w celu rejestracji nowych użytkowników, autorów portalu,
w celu przeprowadzenia badań i ankiet służących do rozwoju portalu
internetowego i działalności Fundacji, w celu naboru wolontariuszy,
Mecenasów Sztuki, objęcia Patronatu lub zgłoszenia chęci udziału
zostania Ambasadorem lub Patronem Medialnym, a także zgłoszeniem
zapotrzebowania na określone warsztaty, usługi.

Dane osobowe zbierane są również podczas transakcji finansowych
przekazywanych podczas przekazywania darowizn na rzecz Fundacji
na portalu internetowym www.salvationart.pl.

Dane osobowe pozostawione w portalu nie będą sprzedawane ani udostępniane
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych,
za wyjątkiem dobrowolnego korzystania z usług i portali zewnętrznych takich jak
np: PayPal, Vimeo, Facebook, Instagram, YouTube, Soundcloud,
oraz innych zewnętrznych stron internetowych, których obowiązuje
odrębna polityka ochrony danych osobowych, za których Administrator
portalu internetowego: www.salvationart.pl nie odpowiada.

Więcej o polityce ochrony danych osobowych PayPal można przeczytać tutaj:
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Więcej o polityce ochrony danych osobowych YouTube można przeczytać tutaj:
https://policies.google.com/privacy

Więcej o polityce ochrony danych osobowych Vimeo można przeczytać tutaj:
https://vimeo.com/privacy

Administrator może zamieścić w portalu internetowym: www.salvationart.pl odnosniki
i adresy do innych stron internetowych. Działają one niezależnie od portalu internetowego
www.salvationart.pl  i nie są nadzorowane przez Administratora.
Portale te, strony internetowe, media społecznościowe i Media informacyjne,
Kulturalne, Instytucje itd. mogą posiadać własne polityki prywatności i polityki plików
„cookies”, za które Administrator portalu internetowego www.salvationart.pl nie odpowiada.

Do danych osobowych użytkownika portalu internetowego: www.salvationart.pl zawartych
w formularzach przysługuje wgląd użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik
ten ma prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych
przez Administratora w dowolnym momencie. Zgłoszenie modyfikacji, wyglądu
lub zaprzestania  przetwarzania danych osobowych może zgłosić Administratorowi
na email: office@betesdaart.com

Administratorem danych osobowych użytkownika portalu internetowego:
www.salvationart.pl, plików cookies umieszczonych na urządzeniu końcowym
użytkownika portalu oraz mającym do nich dostęp jest Fundacja Betesda
zarejestrowana w Warszawie, przy ulicy Jana Kazimierza 64/195.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych podjęto szereg środków
zabezpieczających dane użytkowników, mających na celu zapobieganie
udostępnieniu danych podmiotom nieupoważnionym.

Skip to content